Frontend design technisch ‘sturend’ inzicht

Houdt binnen een project het design/ UX/technisch einddoel van het product scherp in het vizier. Stuurt waar nodig bij in het proces om dit te verwezenlijken. Houdt hierbij in gedachte dat er in projecten, door deadlines, door begrotingstekorten en/of de vele communicatie kanalen cruciale afwegingen gemaakt worden waar het eindproduct onder lijdt.

Frontend design technisch ‘sturend’ inzicht.

“Responsive Web Design skills & inzicht sluiten nauw aan op het UX in de functie als frontend developer”

VISUEEL ONTWERP AFSTEMMEN OP IMPLEMENTATIE EN CONVERSIE VOOR DE EINDGEBRUIKER

VISUEEL ONTWERP AFSTEMMEN OP IMPLEMENTATIE EN CONVERSIE VOOR DE EINDGEBRUIKER

Het nauwkeurig implementeren van een ontwerp voor een online toepassing. Het door de designer gemaakte ontwerp implementeren/vertalen naar templates of componenten welke overgedragen worden naar frontend-engineers of backend-developers. Templates en componenten optimaliseren in browsers en devices om testwerk te verminderen.

Bekend met

Semantic HTML, Crossbrowser development and testing, performance optimalisation, component based sass, Mobile development, responsive webdevelopment, UX design skills, Accessibility in Web development, Scrum, Agile.

 

Skills

 

HTML5, CSS/SASS, Jquery, GulpJs, Git/sourcetree, VanillaJS ES6, Sublimetext, Chrome dev tools, Drupal CMS, Sketsh, IIllustrator, Photoshop.

Ervaring met