Voedselbank concept app

Voedselbank concept app
De voedselbank combineren met bestaande services

De voedselbank combineren met bestaande services

Functionaliteiten in de app.
Bewoners kunnen filteren op auto en scooter bezorging.
Bewoners kunnen eigen vervoer selectie (lopend/fiets/auto) doen en hierdoor de afstand en tijdsduur
direct te zien krijgen en een idee krijgen hoeveel tijd en inspanning dit geeft.
Bewoners kunnen zien of de bezorger nog ruimte heeft.
Bezorger kan via app aangeven of er nog ruimte is om mee te nemen. Dit wordt weergeven in de
informatie die de bewoner te zien krijgt na het selecteren van een bestelling.
Bezorger kan status bezorging afmelden/afsluiten. Hierdoor krijgt de bewoner een pushbericht en kan
deze de bezorger alsnog bellen voor een eventuele FooDDrop.
Bewoners kunnen andere buurtbewoners “porren” of ze ook iets af te leveren hebben aan de
bezorger (via push bericht).

Gebruikte technieken
Firebase voor Data opslag.
Google maps API’s
Html5, CSS, Javascript.

Aanvullende informatie over eventuele implementatie van de functionaliteit in deze demo
Deze demo laat grofweg zien, dat er heel veel mogelijkheden zijn dit concept uit te breiden in de vorm van een
app die een veel grotere doelgroep kan bereiken en hiermee de voedselbank op een breder vlak kan helpen.